Ehdot

Ehdot ja tietosuoja

LASKUTUS

Laskun ensimmäinen osa (50%) erääntyy 3kk ennen hääpäivää. Toinen osa laskutetaan häiden jälkeen.

Osalaskutus antaa myös mahdollisuuden pieniiin muutoksiin suuntaan tai toiseen (max 10% laskun kokonaissummasta).

Jälkimmäisessä erässä huomioidaan varausmaksu sekä mahdolliset muutokset, jotka on tehty ensimmäisen laskun jälkeen.

Tilaus laskutetaan sähköpostitse.

Lähettäjänä on Validius Oy, joka hoitaa laskutuksen. Lasku saattaa mennä sähköpostin roskapostiin, joten katsottehan sen tarvittaessa läpi.

Oikeus muutoksiin pidätetään, ja asiasta voidaan sopia asiakkaan kanssa toisinkin näin heidän toivoessa.

SOMISTEIDEN VUOKRASOPIMUS

OSAPUOLET

Somistevuokraamo Juhlakirsikka (Y-tunnus: 2862357-6)

Tuotteita vuokrataan täysi-ikäisille henkilöille ja yrityksille Suomeen. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin. Sähköpostitse varmistat,
Näitä sopimusehtoja sovelletaan somisteiden vuokrauksissa Juhlakirsikan ja vuokraajan välillä.

Somisteiden varaus ja vuokrahinnan maksaminen: Vuokratuotteet varataan sähköpostitse. Vuokra-aika on 5vrk (torstaista maanantaihin) ja vuokrahinta on ilmoitettu kuvauksen yhteydessä sivuilla tai sähköpostissa.

VUOKRAUKSEN KOHDE

Vuokrauksen kohteena on Juhlakirsikan somisteet sellaisenaan, kun ne on verkkokaupassa kuvattu. Vuokratuotteet ovat käytettyjä, joten niissä saattaa olla käytön jälkiä, tarkistathan tuotteiden kunnon noutohetkellä / paketin saapuessa, reklamaatiot on tehtävä noutopäivänä tai heti kun ongelma ilmenee.

TUOTTEIDEN LUOVUTTAMINEN VUOKRAAJALLE

Vuokratuotteet luovutetaan vuokralleottajalle Juhlakirsikan studiolta ilmoitetun vuokra-ajan ensimmäisenä päivänä sovittuna aikana (aika tulee sopia etukäteen).

Kuljetuksista, kantamisesta ja paikoilleen asettelusta sekä purkamisesta ja poisviennistä veloitetaan erikseen, ellei muuta ole etukäteen kirjallisesti sovittu. Mikäli tuotteita ei noudeta sovittuna aikana, ei vuokramaksua hyvitetä. Tuotteiden toimivuus tarkistetaan Juhlakirsikan toimesta ennen niiden luovuttamista vuokralleottajalle. Halutessaan vuokralleottaja voi tarkistaa tuotteiden toimivuuden niitä vastaanottaessaan. Reklamaatiot tehtävä noutopäivänä ensitilassa. Vastaanottohetkellä vastuu tuotteesta siirtyy vuokraajalle.

VUOKRATUOTTEIDEN KÄYTTÄMINEN

Vuokralleottajan tulee käyttää vuokratuotteita huolellisesti ja vain niille tarkoitettuun käyttöön. Vuokralleottaja ei saa muuttaa, korjata tai korjauttaa kolmannella osapuolella vuokratuotteita ilman Juhlakirsikan antamaa suostumusta. Vuokralleottaja ei saa edelleenvuokrata tai luovuttaa tuotteita eteenpäin kolmannelle osapuolelle.

Somisteet on tarkastettu Juhlakirsikan toimesta ja ne on todettu toimiviksi ja ehjiksi ennen niiden luovuttamista vuokralleottajalle. Vuokrauksen aikana sattuneista vahingoista on ilmoitettava heti vuokralleottajan huomattua vahingon tai viimeistään palauttaessa tuotteita. Vuokralleottajan on huolehdittava myös käyttötarkoituksen soveltuvuudesta muualla kuin sisätiloissa – huomioitavaa kosteus/sade/lumi, pakkanen, korkea lämpötila tai pöly. Mikäli vuokratuotteiden laatu tai määrä antaa aihetta huomautuksiin, on siitä tehtävä reklamaatio viipymättä, viimeistään kuuden (6) tunnin kuluessa vuokratuotteen lunastamisesta. Reklamaatio tehdään kirjallisesti Juhlakirsikan sähköpostiin (juhlakirsikka@juhlakirsikka.fi). Reklamaatioon tulee liittää kuvia reklamoitavasta asiasta.

Juhlakirsikka ei vastaa vuokratuotteiden sopivuudesta, esimerkiksi Spandex-tuolihuppujen sopivuudesta tuoleihin. Testihupun voi halutessaan noutaa koesovitukseen. Juhlakirsikka ei hyvitä tuolihuppujen vuokrahintaa, mikäli vuokratuote ei ole sopiva vuokralleottajan suunnittelemaan käyttötarkoitukseen. 

VUOKRATUOTTEIDEN PALAUTTAMINEN

Vuokralleottajan tulee palauttaa vuokratuotteet vuokra-ajan päättyessä ja samassa kunnossa ja samalla tavalla, samoihin pakkausmateriaaleihin pakattuina, kuin ne olivat vuokralle ottaessa. Tuolihuppuja ja muita kankaisia tuotteita lukuunottamatta kaikki vuokratuotteet palautetaan käytön jälkeen puhdistettuina.

Vuokratuotteet palautetaan Juhlakirsikan studiolle ilmoitetun vuokra-ajan viimeisenä päivänä klo 20:00 mennessä. Muusta, erikseen sovitusta palautusajasta tulee sopia asiakaspalvelun kanssa. Mikäli vuokratuotteet palautetaan myöhässä, laskutetaan uusi neljän päivän vuokrajakson hinta. Vuokratuote tulkitaan palauttamatta jätetyksi, mikäli sitä ei ole palautettu viimeistään kahden vuorokauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä. Tällöin uuden vuokrajakson hinnan lisäksi veloitetaan tuotteen korvaushinta. Vahingoittuneista ja puuttuvista tuotteista on mainittava palautuksen yhteydessä.

OSOITE

Palautettavien vuokratuotteiden palautusosoite on Juhlakirsikka, Ruusutie 11, 37550 Lempäälä.

VUOKRAAJAN VASTUU

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokratuotteille vuokra-aikana huolimattomasta ja virheellisestä käsittelystä aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen tuotteen niissäkin tapauksissa, jolloin vahingoittumiseen tai katoamiseen liittyy kolmas osapuoli. Vahingoittuneet tai palauttamatta jääneet tuotteet veloitetaan vuokralleottajalta tilauksen yhteydessä ilmoitetun tuotteen korvaushinnan mukaisesti. Lasku lähetetään seitsemän (7) päivän kuluessa vuokralleottajalle varauspyynnön yhteydessä annettuun sähköpostiin. Vuokratuotteiden mukana annetut pakkaus- ja suojamateriaalit, kuljetuslaatikot ja suojapussit ovat Juhlakirsikan omaisuutta. Korvausvelvollisuus koskee myös kadonneita tai rikkoutuneita pakkaus- ja suojamateriaaleja, kuljetuslaatikoita ja suojapusseja, myös niissä tapauksissa, jotka ovat aiheutuneet vuokralleottajan käyttämien toimijoiden aiheuttamista vahingoista. Näistä laskutetaan jälkikäteen uushankintahinnan mukaisesti.

Juhlakirsikalla on oikeus periä vuokratuotteiden puhdistus- ja kunnostuskulut vuokralleottajalta erikseen, mikäli tuotteet palautetaan puhdistamattomina. Tekstiilituotteiden vuokrahintaan sisältyy yksi pesu. Ylimääräisestä tahranpoistosta veloitetaan jälkikäteen laskulla 65 €/tunti käytetyn ajan mukaisesti. Muiden kuin tekstiilituotteiden puhdistus- ja huoltokuluista veloitetaan jälkikäteen laskulla 65 €/tunti käytetyn ajan mukaisesti.

SOMISTEVUOKRAAJAN VASTUU

Juhlakirsikka vastaa tuotteiden normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Emme vastaa tuotteiden käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralle ottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

VAKUUTUKSET

Vuokratuotteet eivät ole vakuutettuja Juhlakirsikan toimesta vuokrauksen aikana. Vuokralleottaja vastaa harkintansa mukaan vuokratuotteiden asianmukaisesta vakuuttamisesta.

SOPIMUSRIKKOMUS

Mikäli vuokralleottaja olennaisesti rikkoo vuokraehtoja, Juhlakirsikalla on oikeus purkaa vuokrasopimus välittömästi ja ottaa vuokratuotteet takaisin haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta. 

PERUUTUSEHDOT

Vuokralleottajalla ei ole mahdollisuus peruuttaa vuokrasopimus kuluitta jos vuokrahinta on maksettu. Peruutus tehdään kirjallisesti sähköpostilla juhlakirsikka@juhlakirsikka.fi. Jos vuokrasummaa ei ole vielä laskutettu, sopimus on mahdollista purkaa 28vrk ennen juhlapäivää. Jos lasku on laskutettu, summaa ei palauteta.

YLIVOIMAINEN ESTE

Juhlakirsikka ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, joka estää Juhlakirsikan tuotteiden tai sen osan toimittamisen. Juhlakirsikka ei ole velvollinen täyttämään sopimusta myöskään silloin, mikäli edellinen vuokralleottaja ei ole palauttanut vuokratuotteita tai ne on palautettu viallisina. Tällöin Juhlakirsikka tarjoaa vuokralleottajalle korvaavaa vuokratuotetta, mikäli mahdollista. Mikäli korvaavaa vuokratuotetta ei ole tai vuokralleottaja ei sitä hyväksi, palauttaa Juhlakirsikka vuokralleottajalle kyseisistä tuotteista maksetun vuokrahinnan. Juhlakirsikka ei ole velvollinen korvaamaan vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa.

MAKSAMINEN

Kaikki Juhlakirsikan vuokratuoteet laskutetaan laskulla.

Tilaus laskutetaan sähköpostitse.

Lähettäjänä on Validius Oy, joka hoitaa laskutuksen. Lasku saattaa mennä sähköpostin roskapostiin, joten katsottehan sen tarvittaessa läpi.

YLEISTÄ

Juhlakirsikka käsittelee kaikki asiakastiedot täysin luottamuksellisesti.

Juhlakirsikka sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakastietoja kolmannelle osapuolelle.

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Juhlakirsikan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.9.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Juhlakirsikka y-tunnus 2862357-6 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Micu Mäkitalo, juhlakirsikka@juhlakirsikka.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi ja myynti verkkokaupassa.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat www-sivustojen osoitteet ja verkkoyhteyden IP-osoite. Verkkokaupan asiakkailta kerätään myös heidän syöttämänsä yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), tilaustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Mikäli luovutat henkilötietoja eri tahoille, kerro tässä mahdolliset vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

TIETOA EVÄSTEITÄ

Päivitetty: 20.9.2022

Sivustomme käyttää evästeitä. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä.

Tällä sivustolla evästeitä käytetään sivuston toiminnallisuuksien toteuttamiseksi sekä kävijäkokemuksen parantamiseksi (esim. analytiikka).

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Evästeiden käyttökohteet ovat analytiikan, markkinoinnin, viestinnän tehostaminen. Evästeet jakautuvat alaryhmiin: toiminnalliset evästeet, tuotekehitys ja liiketoiminnan raportointi, mainonnan raportointi ja mainonnan kohdentaminen.

Käytössä on joitakin palvelun toiminnan kannalta pakollisia kolmannen osapuolen työkaluja tai liitännäisiä. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi sivustoilla olevat sosiaalisten medioiden tai videopalveluiden upotukset tai sosiaalisten medioiden jako- ja tykkäystoiminnallisuudet. Tällaiset kolmannen osapuolen liitännäiset saattavat lisäksi kerätä verkkopalveluiden käyttäjistä tietoja esimerkiksi sisällön suosittelemiseksi tai kävijämäärän seuraamiseksi.

Voit halutessasi estää selaintasi käyttämästä evästeitä, poistaa tallennetut evästeet tai pyytää selaimeltasi ilmoituksen uusista evästeistä. Löydät ohjeita evästeiden poistoon osoitteesta: https://www.aboutcookies.org/ Evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen saattaa haitata joitakin sivustomme toimintoja.

Voit lukea lisää evästeistä ja Suomen evästevaatimuksista viestintäviraston verkkosivustolta https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/luottamuksellinen-viestinta

Varaamme oikeuden päivittää evästekäytäntöjä esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi.

Create a website or blog at WordPress.com